ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
062 618 126 / 062 620 077 / 0886 56 06 07
Управление и ефективно използване на водните ресурси
Техническо обезпечаване, поддръжка и експлоатация на водопреносната, разпределителната и канализационната система
Изграждане, реконструкция и подмяна на ВиК мрежите, поддържащите съоръжения и сградните отклонения

Добре дошли в информационния сайт на "ВиК Йовковци"

Добре дошли в информационния сайт на "ВиК Йовковци"

Водоснабдяването на районите на територията, която обслужва “ВиК Йовковци” се осъществява от язовир “Йовковци” като повърхностен водоизточник и от общо 346 бр. водохващания /дренажи, каптажи, шахтови и сондажни кладенци/.

Водата се подава към населените места чрез помпен или гравитачен начин. Отпадъчните води от домакинствата и промишлените предприятия се отправят към ПСОВ и след пречистване се вливат в приемника р. Янтра.

Хидровъзел “Йовковци” е изграден за питейно-битово водоснабдяване на градовете - Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Стражица, Златарица, Дебелец, Килифарево, Полски Тръмбеш, гр. Дряново и селищата в региона. Хидровъзелът включва язовирна стена “Йовковци”, Довеждаща безнапорна деривация, ПСПВ „Йовковци”, Дюкер „Пчелище” и водопроводите за градовете Велико Търново, Горна Оряховица, Дряново, Стражица, Златарица и други населени места в региона.

Новини и събития
18.02.2020
“ВиК Йовковци” ООД, гр.Велико Търново уведомява своите абонати, че във връзка с авариен  ремонт  на водопроводната мрежа на& ...
12.02.2020
ВиК Йовковци” ООД, гр.Велико Търново уведомява своите абонати, че във връзка с планов ремонт по ул."Мано Тодоров" на 13.02.2020г. (четвъртък ...
12.02.2020
“ВиК Йовковци” ООД, гр.Велико Търново уведомява своите абонати, че във връзка с авариен  ремонт  на водопроводната мрежа на& ...
Абонамент за планови и аварийни операции
Научете първи за плановите и аварийни операции
Въведете вашия email адрес в полето по-долу и се абонирайте за всички планови операции свързани с водоподаването в областта.
Запознайте се с Декларацията за поверителност за ползване на уебсайта тук.
Проверка на сметка

Въведете Вашия абонатен номер в полето по-долу и проверете Вашата сметка.

Как да разберете кой е абонатния Ви номер


Лабораторни услуги
Лабораторни услуги

       Изпитвателна „Лаборатория води”:

  • Да извършва изпитване на: вода питейна, вода подземна, вода повърхностна, вода отпадъчна
  • Да извършва вземане на проби от: вода питейна, вода подземна, вода повърхностна, вода отпадъчна