ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ
062 618 126 / 062 620 077 / 0886 56 06 07
Контакти

Адрес:
Централно управление
гр. Велико Търново 5000
ул. “П. К. Яворов” 30

Управител
инж. Димитър Владов
тел. 062/ 62 20 91, факс 062/ 63 98 53

Главен инженер
инж. Илия Сирмов
тел.: 062/ 618 100
е- mail: chief_engineer@vik-vt.com

Главен счетоводител
Даниела Сиракова
тел. 062/ 618 116
e-mail: chief_accountant@vik-vt.com

Отдел Логистика
инж. Росен Трифонов
тел. 062/ 618 127
e-mail: logistic@vik-vt.com

Отдел “Реализация” 
Николина Недялкова
тел. 062/ 618 123
e-mail: inkaso@vik-vt.com 

Отдел “Договори и тръжна документация”
Диана Джонгова
тел/факс: 062/ 618 131
e-mail : op@vik-vt.comЗвено “Инвестиции и строителство”
инж. Росица Георгиева
тел. 062/ 618 136
e-mail: investment@vik-vt.com

Отдел “Производствено-технически”
инж. Димитър Тончев
тел. 062/ 618 130
е -mail: pto@vik-vt.com

Звено Енерго-механично
инж. Данаил Цветанов
тел. 062/ 618 137
е -mail: emo@vik-vt.com

Звено “Централен диспечерски пункт и жалби”
тел. 062/ 618 126
e-mail: inkaso@vik-vt.com

Звено “Автотранспорт и механизация”
инж. Румен Ганчев
тел. 062/ 618 164
e-mail: avtotransport@vik-vt.com

Отдел “Проектиране и управление на проекти”
 
тел. 062/ 618 161
е-mail: pro@vik-vt.com ; proectirane@vik-vt.com

Отдел “Снабдяване”
Анатоли Иванов
тел. 062/ 618 178
e-mail: mts@vik-vt.com

Водомерен сервиз
тел. 062/ 618 138

Отдел “Планиране и анализи”
Мариана Арнаудова
тел. 062/ 618 115
e-mail: planirane@vik-vt.com

Отдел "Информационно обслужване"
Деница Николова
тел. 062/ 618 174
e-mail: admin@vik-vt.com

Сътрудник на управителя
Наталия Йорданова
тел. 062/ 622 091
e-mail: secretary@vik-vt.com

Направление "Качество на водите"
инж. Стефка Георгиева
тел. 062/ 618 118
e-mail: monitoring@vik-vt.com

Отдел “Лаборатория води”
инж. Ася Георгиева
тел/факс: 062/ 618 165
GSM: 0887 786 223
e-mail: lab_water@abv.bg

Звено Вътрешен одит
Виолета Янкова
тел. 062/ 618 124
e-mail: odit@vik-vt.com

Отдел "Административен"
инж. Стефан Антонов
тел. 062/ 618 117
e-mail: adm_depart@vik-vt.com


Местоположение