ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
062 618 126 / 062 620 077 / 0886 56 06 07

Как да си открия партида

Като Физическо лице,  за да си откриете нова партида трябва да представите заявление за откриване на партида за граждани по образец /изтегли от списъка: "Образец-Откриване на партида-физически лица"/ и копие на документ, удостоверяващ правото на собственост (вещно ползване). При представителство е нужно да носите и копие от нотариално заверено пълномощно. При новостроящи сгради трябва да представите и копие от разрешително за строеж.

Като Наемател трябва да представите заявление за откриване на партида за граждани по образец /изтегли от списъка: "Образец-Откриване на партида-физически лица"/, копие от договора за наем и Декларация – съгласие по чл. 21 ал.3 от ОУ по образец /виж списъка с документи за изтегляне/.

Ако сте Юридическо лице необходими документи, които следва да представите във ВИК за откриване на нова партида са  заявление за откриване на партида за фирми по образец /изтегли от списъка: "Образец-Откриване на партида-фирми"/, копие от документ, удостоверяващ правото на собственост (вещно право), копие от разрешително за строеж и копие от документ за актуална съдебна регистрация.

При отклонение, към което са присъединени повече от един потребител към общия водомер, се подписва Споразумителен протокол по чл.24, ал.1 от ОУ, по образец /изтегли от списъка с документи/ с ВиК оператора за предоставяне на ВиК услуги.

Всички необходими документи могат да се представят във всеки район на „ВиК Йовковци” ООД, независимо от местонахождение на обекта, за който се касае услугата.

 

Образци на документи за изтегляне: