ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ
062 618 126 / 062 620 077 / 0886 56 06 07

Как да закрия партида

Като Физическо или Юридическо лице, за да закриете партида трябва да представите заявление за закриване на партида по образец, копие от документ, удостоверяващ прекратяване ползването на ВиК услуги и копие от последната фактура за платена сметка за вода.

Всички необходими документи могат да се представят във всеки район на „ВиК Йовковци” ООД, независимо от местонахождение на обекта, за който се касае услугата.

 

Образци на документи за изтегляне: