ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
062 618 126 / 062 620 077 / 0886 56 06 07

Отчитане на водомери

Водомерите се отчитат от служители на нашето дружество – инкасатори. Въпреки, че Наредба №4 разрешава период на отчитане на 3 месеца, за улеснение на нашите абонати водомерите се отчитат всеки месец. Срещу цифрата на отчетеното показание изискваме подпис на клиента и по този начин го информираме за направения от него разход.

При всички жилища тип комунален (блокове, кооперации) водомерите са монтирани на недостъпни за пряк достъп помещения – бани, тоалетни или кухни. Изпълнението на служебните задължения по отношение на отчитане на водомерите е свързано с посещаването на домовете на гражданите. Всеки абонат, откривайки партида за апартаментните водомери, поема и задължението да осигурява на легитимираните от нашето дружество длъжностни лица свободен достъп за отчитане, проверка и евентуално прекъсване на водоподаването. При невъзможност да се осигури достъп за отчет на индивидуалните водомери в апартаменти или други имоти, може да уговорите с нашите служители удобен за двете страни ден и час за отчитане. При невъзможност да се изпълнят горните условия се начислява служебна консумация. Възможностите за отчитане на водомерите при етажна собственост са следните:

  • Служител на нашето дружество отчита общия и индивидуалните водомери, като разликата, оставаща на общия водомер, се разпределя пропорционално на индивидуалната консумация.
  • Служител на нашето дружество отчита общия и индивидуалните водомери, като разликата, оставаща на общия водомер, се разпределя по приет от общото събрание на блока или кооперацията начин, след представяне на Протокол от общото събрание.
  • Клиентът подава информация за показанията на индивидуалния водомер при спазване на Общите условия за предоставяне на ВиК услуги (чл. 23, ал.1) и в случаите когато водомерът е изряден, отчетен от инкасатора по време на последния отчет. Самоотчетът може да се извърши на следните телефони: 062/618-172, 062/618-135, 062/618-102, 062/618-160 всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа или по електронен път на e-mail: inkaso@vik-vt.com.

Графици за отчитане на водомери по райони: