ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
062 618 126 / 062 620 077 / 0886 56 06 07

Кариери

ВиК „Йовковци“ ООД  гр.Велико Търново обявява конкурс  по документи  и събеседване за заемане на  две щатни бройки  от длъжността „Счетоводител, оперативен“.

Изисквания за заемане на длъжността:

-         образование - висше;

-         направление - икономическо;

-         добър професионален опит - минимум  2 години трудов стаж по специалността;

-         компютърна грамотност;

-         умение за работа в екип;

Необходими документи:

  1.  Заявление за постъпване на работа;
  2.  Копие от документ за завършено образование;
  3.  Копие от документи, удостоверяващи трудовия стаж;
  4.  Актуална автобиография;
  5.  Документи за допълнителни квалификации и умения.

Документите се подават в деловодството на „В и К Йовковци” ООД гр. Велико Търново - ул.”П.К. Яворов” № 30 или на email: admin@vik-vt.com

Краен срок за подаване на документите 10.04.2018 година.