ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
062 618 126 / 062 620 077 / 0886 56 06 07

Кариери

БИОЛОГ, ПИТЕЙНА ВОДА

„В и К Йовковци“ ООД гр.Велико Търново обявява конкурс по документи и събеседване за заемане на една щатна бройка на длъжност Биолог, питейна вода.

Изпитвателна „Лаборатория води“ към „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД гр. Велико Търново е акредитирана съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
- Висше образование – магистърска степен по микробиология/биология
- Минимум една година стаж по специалността
- Отлична компютърна грамотност - MS Office, Excel, Internet
- Използване на технически английски език
- Отговорно отношение към работата, внимание към детайлите
- Умение за работа в екип

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

- Извършва микробиологични изпитвания съгласно действащите стандарти за микробиологични изпитвания.
- Приготвя необходимите за работата в микробиологична лаборатория хранителни среди.
- Работи с технически средства, имащи отношение към извършваните от него изпитвания.
- Осигурява качеството на проведените микробиологични изпитвания чрез сертифицирани стандартни щамове.
- Участва в поддържането на внедрената система за управление в лабораторията, като с действията си допринася за изпълнение изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025.
- Попълва лабораторен регистър

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ

- Възможност за професионална реализация и развитие в утвърдена компания
- Трудов договор, съобразно българското законодателство
- Работа на пълен работен ден
- Конкурентно заплащане
- Социални придобивкиАко това предизвикателство изглежда интересно за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете ни детайлно CV на е-мейл: admin@vik-vt.com или в деловодството на дружеството на адрес:

гр.Велико Търново, ПК5000, ул.“П.К.Яворов“ №30

Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат
използвани единствено за целите на настоящия подбор.

 

Краен срок за подаване на документите 30.11.2018 г.