ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ
062 618 126 / 062 620 077 / 0886 56 06 07

Как да разберете кой е абонатният ви номер?

Използвайте седемцифреният си код от полето „Абон. №”, намиращо се в горния край на фактурата, след данните на получателя и преди адреса.