ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
062 618 126 / 062 620 077 / 0886 56 06 07
Доставка на водомери с възможност за дистанционно отчитане и спирателни кранове с дистанционно управление за нуждите на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново, по обособени позиции
11.02.2019

2. Процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Доставка на водомери с възможност за дистанционно отчитане и спирателни кранове с дистанционно управление за нуждите на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново, по обособени позиции”

Уникален номер на процедурата в Регистъра на обществените поръчки на АОП - 00377-2019-0002

 

Срок за подаване на офертите - до 17:00 ч. на 06.03.2019 г.

Отваряне на офертите - 14:00 ч. на 07.03.2019 г.


 Документи: