ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
062 618 126 / 062 620 077 / 0886 56 06 07
Доставка на автомобили нови и втора употреба за нуждите на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново, по обособени позиции
31.05.2019

3. Процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Доставка на автомобили нови и втора употреба за нуждите на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново, по обособени позиции”

Уникален номер на процедурата в Регистъра на обществените поръчки на АОП - 00377-2019-0003.

 

Срок за подаване на офертите - до 17:00 ч. на 20.06.2019 г.

Отваряне на офертите - 14:00 ч. на 21.06.2019 г.
Документи: