ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
062 618 126 / 062 620 077 / 0886 56 06 07
Осигуряване на въоръжена и невъоръжена охрана с пропускателен режим на обектите и намиращото се на тяхната територия имущество на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново
11.06.2019

4. Процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Осигуряване на въоръжена и невъоръжена охрана с пропускателен режим на обектите и намиращото се на тяхната територия имущество на  “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново”

Връзка към електронната страница на Агенцията по обществени поръчки - 00015-2016-0022

Срок за подаване на офертата - до 17:00 ч. на 25.06.2019 г.

Отваряне на офертата - 14:00 ч. на 26.06.2019 г.

 

 Документи: