ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
062 618 126 / 062 620 077 / 0886 56 06 07
Доставка на електрически машини, електрически апарати и електрически материали за нуждите на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново
29.10.2019

7. Процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на електрически машини, електрически апарати и електрически материали за нуждите на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново".

Уникален номер на процедурата в Регистъра на обществените поръчки на АОП - 00377-2019-0007.

 

Срок за подаване на офертите: до 17:00 ч. на 18.11.2019 г.

Отваряне на офертите: 14:00 ч. на 19.11.2019 г.

 Документи: