ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ
062 618 126
Управление и ефективно използване на водните ресурси
Техническо обезпечаване, поддръжка и експлоатация на водопреносната, разпределителната и канализационната система
Изграждане, реконструкция и подмяна на ВиК мрежите, поддържащите съоръжения и сградните отклонения

Добре дошли в информационния сайт на "ВиК Йовковци"

Добре дошли в информационния сайт на "ВиК Йовковци"

Водоснабдяването на районите на територията, която обслужва “ВиК Йовковци” се осъществява от язовир “Йовковци” като повърхностен водоизточник и от общо 346 бр. водохващания /дренажи, каптажи, шахтови и сондажни кладенци/.

Водата се подава към населените места чрез помпен или гравитачен начин. Отпадъчните води от домакинствата и промишлените предприятия се отправят към ПСОВ и след пречистване се вливат в приемника р. Янтра.

Хидровъзел “Йовковци” е изграден за питейно - битово водоснабдяване на градовете - Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Стражица, Златарица, Дебелец, Килифарево, Полски Тръмбеш, гр.Дряново и селищата в региона. Хидровъзелът включва язовирна стена “Йовковци” , Довеждаща безнапорна деривация , ПСПВ „Йовковци”, Дюкер „Пчелище” и водопроводите за градовете Велико Търново, Горна Оряховица , Дряново , Стажица , Златарица и други населени места в региона.

Новини и събития
15.04.2014
"ВиК Йовковци" ООД, гр. В. Търново уведомява своите абонати, че във връзка с промивка и дезинфекция на резервоар, на 16.04.2013 г. (Сряда) от 900& ...
14.04.2014
"ВиК Йовковци" ООД, гр. В. Търново уведомява своите абонати, че във връзка с промивка и дезинфекция на резервоар, на 15.04.2013 г. (Вторник) от 90 ...
09.04.2014
"ВиК Йовковци" ООД, гр. В. Търново уведомява своите абонати, че във връзка с промивка и дезинфекция на резервоар, на 10.04.2013 г. (Четвъртък) от ...
Абонамент за планови и аварийни операции
Научете първи за плановите и аварийни операции
Въведете вашия email адрес в полето по-долу и се абонирайте за всички планови операции свързани с водоподаването в областта.
Проверка на сметка

Въведете Вашия абонатен номер в полето по-долу и проверете Вашата сметка.

Как да разберете кой е абонатния Ви номер

или на телефон 062/60 22 05

Лабораторни услуги
Лабораторни услуги

       Изпитвателна „Лаборатория води”:

  • Да извършва изпитване на: вода питейна, вода подземна, вода повърхностна, вода отпадъчна
  • Да извършва вземане на проби от: вода питейна, вода подземна, вода повърхностна, вода отпадъчна