ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
062 618 126 / 062 620 077 / 0886 56 06 07

Какви проектантски услуги мога да ползвам във "ВиК Йовковци" ООД

Можете да се обърнете към отдел “Проектиране” на “ВиК Йовковци” ООД, ул. “П.К. Яворов” № 30, в стая 210, ет. 2 или стая 36 – ІІ корпус, тел.: 618 113 или 618 161, всеки работен ден от 800 до 1200 и от 1300 до 1700 часа за съставяне на идейни, технически и работни проекти за ВиК мрежи и съоръжения.