ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
062 618 126 / 062 620 077 / 0886 56 06 07

Кариери

ТЕХНОЛОГ ХИМИК

„В и К Йовковци“ ООД гр.Велико Търново обявява конкурс по документи и събеседване за заемане на една щатна бройка на длъжност "ТЕХНОЛОГ ХИМИК" в акредитирана лаборатория "Води".

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
– Образование - висше, образователна степен магистър,бакалавър с профил химия;
– Други изисквания:
• професионален опит: една година стаж по специалността;
• аналитичност, отговорно отношение към работата, внимание към детайлите;
• умения за работа с компютър и базови софтуерни продукти;
• умение за работа в екип.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
• Взема проби, извършва химични изпитвания, приготвя разтвори;
• Работи и поддържа технически средства, с които извършва изпитвания;
• Измерва показатели и документира резултати, съгласно стандартите за работа в акредитираната лаборатория.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ
• Възможност за професионална реализация и развитие в утвърдена компания;
• Трудов договор, съобразно българското законодателство;
• Работа на пълен работен ден;
• Конкурентно заплащане;
• Много добри социални придобивки.

Ако това предизвикателство изглежда интересно за Вас и отговаряте на посочените изисквания, моля изпратете ни детайлно CV онлайн или в деловодството на дружеството на адрес:
гр.Велико Търново, ПК5000, ул.“П.К.Яворов“ №30

В случай, че имате референции от предходни работодатели, моля приложете и тях. Ще се свържем само с одобрените кандидати.
Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат
използвани единствено за целите на настоящия подбор.

Краен срок за подаване на документите 05.04.2019г.