ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077
Съобщение за внасяне на предложение в КЕВР
10.11.2021

На основание чл. 19 от Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги „ВиК Йовковци“ ООД –      гр. Велико Търново, уведомява своите потребители, че ще внесе в Комисията за енергийно и водно регулиране предложение за изменение на цените на предоставяните ВиК услуги за регулаторния период 2022-2026 г., както следва:

 

Услуга

От 01.01.2022 г. цена без ДДС/куб.м

От 01.01.2023 г. цена без ДДС/куб.м

От 01.01.2024 г. цена без ДДС/куб.м

От 01.01.2025 г. цена без ДДС/куб.м

От 01.01.2026 г. цена без ДДС/куб.м

Доставяне на вода на потребителите

1,811 лв.

1,951 лв.

2,109 лв.

2,292 лв.

2,489 лв.

Отвеждане на отпадъчни води

0,226 лв.

0,223 лв.

0,244 лв.

0,272 лв.

0,315 лв.

Пречистване на отпадъчни води битови и приравнени

0,626 лв.

0,677 лв.

0,733 лв.

0,795 лв.

0,812 лв.

Пречистване на отпадъчни води степен на замърсяване 1

0,810 лв.

0,876 лв.

0,948 лв.

1,028 лв.

1,050 лв.

Пречистване на отпадъчни води степен на замърсяване 2

1,061 лв.

1,148 лв.

1,243 лв.

1,348 лв.

1,377 лв.

Пречистване на отпадъчни води степен на замърсяване 3

1,369 лв.

1,481 лв.

1,603 лв.

1,739 лв.

1,776 лв.

Доставяне на вода на потребителите (друг ВиК оператор)

0,227 лв.

0,248 лв.

0,264 лв.

0,287 лв.

0,310 лв.