ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
062 618 126 / 062 620 077 / 0886 56 06 07
Доставка на електрически машини, електрически апарати и електрически материали за нуждите на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново
23.11.2017

6. Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Доставка на електрически машини, електрически апарати и електрически материали за нуждите на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново.

Информацията за обявата е публикувана на Портала за обществени поръчки на АОП под уникален код-9070686 

Срок за получаване на офертите - до 17:00 ч. на 30.11.2017 г.

Отваряне на офертите - 14:00 ч. на 01.12.2017 г.Документи: