ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
062 618 126 / 062 620 077 / 0886 56 06 07
Извършване оцифряване на данни и геодезически заснемания на част от водопроводната и канализациона мрежа на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново
11.12.2018

7. Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: "Извършване оцифряване на данни и геодезически заснемания на част от водопроводната и канализациона мрежа на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново".

Информацията за обявата е публикувана на Портала за обществени поръчки на АОП под уникален код -9084148

Срок за получаване на офертите - до 17:00 ч. на 18.12.2018 г.

Отваряне на офертите - 14:00 ч. на 19.12.2018 г.

Документи: