ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077
Ремонтно-възстановителни работи на водоснабдителен обект, засегнат от наводненията на 19.06.2014 г. - деривация “Елена” в участъка от изливен резервоар по трасето към гр. Елена
14.01.2016

2. Публична покана № 2 от 14.01.2016 г.

"ВиК Йовковци" ООД, гр. В. Търново отправя публична покана до всички заинтересовани лица във връзка с избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Ремонтно-възстановителни работи на водоснабдителен обект, засегнат от наводненията на 19.06.2014 г. - деривация “Елена” в участъка от изливен резервоар по трасето към гр. Елена".


Проектът е одобрен за финансиране по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд “Солидарност” по Заявление 2014BG16SPO001 за възстановяване на нанесените щети от природните бедствия от 19 юни 2014 г.

 

Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчки на АОП под уникален код  - 9049622


Срок за получаване на офертите - до 17:00 ч. на 25.01.2016 г.

Срок на валидност на публичната покана - 25.01.2016 г. (вкл.)

Отваряне на офертите - 14:00 ч. на 26.01.2016 г.Документи: