ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077
Контакти
Приемно време на Управителя всеки четвъртък от 14:00 ч. до 16:00 ч. (разделено на интервали от 20 минути)
Централно управление, ул. „П. К. Яворов“ № 30, гр. Велико Търново 5000
 
Предварително записване на телефон: 062/62-20-91
1. Приемното време на Управителя се провежда във времеви интервали – 20 минути.
2. Записване за приемното време може да се направи най-късно до края на работния ден на сряда, предхождащ деня на приемното време.
3. Заявителят при записване коректно предоставя информация за причината на срещата (входящ номер на текуща преписка и/или
   тема на обсъждане) с цел постигане на оперативност и предварителна проверка по поставяния въпрос.
4. При изчерпани времеви интервали за съответната дата на заявителя се предлага датата за прием за следващата седмица.
 

Управител
Илиян Илиев
тел. 062/ 62 20 91, факс 062/ 63 98 53

Заместник-управител
инж. Росен Трифонов
тел. 062/ 618 127
e-mail:
 logistic@vik-vt.com

Главен инженер
инж. Илия Сирмов
тел.: 062/ 618 100
е- mail: chief_engineer@vik-vt.com

Главен счетоводител
Даниела Сиракова
тел. 062/ 618 116
e-mail: chief_accountant@vik-vt.com

Сътрудник на управителя
Райна Витанова
тел. 062/ 622 091
e-mail: secretary@vik-vt.com

Длъжностно лице по защита на данните
Дочка Иванова
тел. 062/ 618 177
e-mail: 
lzld@vik-vt.com

Отдел Производствено-технически

тел. 062/ 618 136
е -mail: pto@vik-vt.com


Направление ПТД
инж. Стефка Христова
тел. 062/ 618 113
е -mail: @vik-vt.com

Звено Енерго-механично
инж. Данаил Цветанов
тел. 062/ 618 137
е -mail: emo@vik-vt.com

Звено Централен диспечерски пункт и жалби

тел. 062/ 618 126
e-mail: inkaso@vik-vt.com

Звено Автотранспорт и механизация
инж. Румен Ганчев
тел. 062/ 618 164
e-mail: avtotransport@vik-vt.com

Отдел Снабдяване
Анатоли Иванов
тел. 062/ 618 178
e-mail: mts@vik-vt.com

Отдел Договори и тръжна документация
тел/факс: 062/ 618 131
e-mail : op_zlateva@vik-vt.com

Отдел Планиране и анализи
Мариана Арнаудова
тел. 062/ 618 115
e-mail: planirane@vik-vt.com

Отдел Реализация
Николина Недялкова
тел. 062/ 618 123
e-mail: inkaso@vik-vt.com

Звено Вътрешен одит
Мариана Апостолова
тел. 062/ 618 124
e-mail: odit@vik-vt.com

Отдел ИО
тел. 062/ 618 174
e-mail: admin@vik-vt.com

Отдел Сигурност и административни дейности
инж. Ангел Стоянов
тел. 062/ 618 139
e-mail: obt@vik-vt.com

Отдел Лаборатория води
инж. Росина Йорданова
тел/факс: 062/ 618 165
GSM: 0887 201 278
e-mail: lab_water@abv.bg

Водомерен сервиз    
тел. 062/ 618 138


Местоположение