ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077

Покупка на нов водомер

Новият водомер трябва да има оловна пломба или стикер, залепен за корпуса му. На оловната пломба е отбелязана годината на последната метрологична проверка, а на стикера – годината, през която трябва да се направи следващата проверка за точност. При закупуване на водомера да се съблюдава позволява ли се вертикален монтаж. Същото е обозначено на скалата с букви: А – V (клас на точност А при вертикален монтаж V), B – H (клас на точност B при хоризонтален монтаж H). По – високият клас на точност е клас В. При водомери, на които няма символи А-V, не могат да бъдат монтирани вертикално.