ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077

Изисквания за монтаж на водомерите

Водомерите се монтират на отклоненията на водопроводната инсталация, захранваща имота с вода, по посока на водния поток, при спазване на правилата на производителя. Основно изискване, което трябва да се спазва е водомерът да се монтира в хоризонтално положение, което осигурява максимална точност на отчитане. При жилищни блокове се изисква всички апартаментни водомери да бъдат монтирани еднотипно за цялата сграда. Водомерите се монтират на достъпно и светло място, за да може да се извършват отчети на показанията и при нужда безпроблемен монтаж и демонтаж на самия водомер. През тях трябва да преминава водата към всички водочерпни устройства (кранове на чешми, бойлери, перални, съдомиялни машини, тоалетни казанчета и пр.).