ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077

Проверка на водомери

Според българското законодателство индивидуалните водомери с дебит под 30 m³ се проверяват за точност на всеки 5 години, а на тези с дебит над 30m³ - на две години. Метрологични проверки на водомерите се извършват в лицензирани лаборатории.

Водомерът може да се сваля за ремонт само от служител на нашето дружество, който изготвя протокол за демонтаж с данните за фабричния номер на водомера и показанията му. Протоколът се прави в два екземпляра и се подписва от абоната и нашия представител. Задължително след всяка проверка, ремонт на арматури и водомери, се пломбира холендъра на арматурно – водомерния възел от представители на „ВиК”. Всякакви манипулации, извършени без знанието на „ВиК Йовковци”, се смятат за нарушение и се санкционират.

Състоянието на водомерите се следи от нашите инкасатори, които след минаване за отчет по месечния график, дават информация за повредени водомери. Ако клиентът се съмнява в изправността на водомера, може да се обърне към Българския институт по метрология – сектор Велико Търново на ул. „Чумерна”№1.