ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077

История на дружеството

Първите стъпки на организирано водоснабдяване на населението в нашия край датират още от трети век преди новата ера, когато страната ни е била населена с римляни. Като най значително техническо съоръжение за водоснабдяване може да се посочи римският водопровод в Никополис ад Иструм с дължина около 20 км, ползващ водите на пещерата край Мусина.

До 1878 г. сериозни водоснабдителни съоръжения в нашия регион, издържани в техническо отношение не са били изграждани. Хората са пиели вода от кладенци, а отвеждането на отпадъчните води ставало със зидани геризи.

През 1912 г. във Велико Търново към Окръжната постоянна комисия се образува водоснабдително бюро, което да проектира и ръководи водоснабдителното строителство. През 1934 г. се създават околийските инженерства. Ръководители от 1934 до 1944 г. са инженерите Никола Косерков, Петър Гоцев, Евтим Евстатиев и Георги Ковачев. Построени са 97 км. водопроводи и 22 км канали.

В началото на 50-те години се създава “Водоканалпроект”- клон Велико Търново, чиято основна дейност е проектиране и изграждане на водопроводи, канали и съоръжения. Екипът е от висококвалифицирани специалисти-техници и инженери: Георги Ковачев, Панайот Трифонов, Данчо Маринов, Доротеев и др. Съосновател и директор до 1959 г. е инж. Г. Ковачев-ВиК инженер в Окръжния народен съвет и преподавател в Строителния техникум, а от 1963 г. и директор на ОСП “Водоснабдяване и канализация”.

С разпореждане № 468 от 27 юни 1963 г. на Министерския съвет се създава ОСП “Водоснабдяване и канализация”.

През есента 1962 г. в експлоатация влиза една от най-големите в страната водоснабдителни групи “Севлиево-Велико Търново”.

През лятото на 1964 г. е приета първата автоматизирана помпена станция в с. Михалци.

През 1964 г започва обеззаразяването на водата с хлор. Първият хлораторен апарат е монтиран на помпена станция "Дълга лъка". След това до 1970 г. във всички обекти обеззаразяването с хлорна вар се заменя с хлорапарати и хлор-газ.

През 1972 г. влиза в действие водоснабдителната система Поликрайще-Горна Оряховица.

През 1974 г. влиза в действие водоснабдителната система Ресен-Хотница за водоснабдяване на гр. В. Търново.

През март-април 1968 г. започва строителството на язовир “Йовковци”

На 27 Декември 1977 г. започва завиряване, а на 25 април 1979 г. е първото пускане на вода от язовира

На 14 Февруари 1981 г . с първи акт образец 16-Държавна приемателна комисия приема частичен пуск от хидровъзел “Йовковци”. През 1982 г. - втори пуск , а през 1986 г.- частичен пуск.