ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077

Временно /трайно прекъсване и възстановяване на ВиК услуги

„ВиК Йовковци” ООД може да преустанови временно доставката на питейна вода до имота на потребителя чрез пломбиране на спирателния кран пред водомера. Това става по желание на потребителя примерно при по-дълго отсъствие в чужбина, сазонно обитаване на имота и др. За целта титуляра на партидата трябва да подаде мотивирано писмено Заявление за  временно/постоянно преустановяване на ВиК услуги по образец на дружеството (виж образците по-долу) и посочи периода за прекъсването.

За да се подновят ВиК услугите от „ВиК Йовковци” ООД, потребителя подава Заявление за възстановяване ползването на ВиК услуги (виж образците по-долу). В случай, че се констатира разлика в отчитането между показанията при спиране на ползването на ВиК услуги и действително установените при възстановяването им, дължимите суми за ползваните ВиК услуги следва да се заплатят като същите се считат като просрочено задължение от датата на преустановяване на отчитането.

 

 Образци на документи за изтегляне: