ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077

Клиентски информационни центрове

Уважаеми клиенти, с цел комплексно и удобно обслужване, „ВиК Йовковци” ООД гр. В. Търново стартира работата на следните Клиентски информационни центрове:

1. гр. Велико Търново, ул. „П.К.Яворов” № 30, на входа на Централно управление;

2. гр. Горна Оряховица, ул. “Панайот Цвикев” № 97, в сградата на експлоатационния район.

3. гр. Свищов, ул. "Хемус" № 41, в сградата на експлоатационния район.

В центровете се предлагат следните услуги:

1. Прием на документи:

- Заявления за откриване на партида;

- Заявления за промяна и закриване на партиди;

- Заявления за издаване на служебни бележки и удостоверения;

- Заявления за извършване на услуги от водомерен сервиз;

- Писма, жалби, молби и други видове документи;

2. Заплащане на дължими суми за вода;

3. Заплащане и издаване на фактури за услуги, предлагани от дружеството.

Работно време:
Всеки ден от 8,30 до 16,30 часа
Почивни дни: събота и неделя