ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077
Пречиствателната станция за питейна вода “Йовковци”
Пречиствателната станция за питейна вода “Йовковци”
Пречиствателната станция за питейна вода “Йовковци”
Пречиствателната станция за питейна вода “Йовковци”
Пречиствателната станция за питейна вода “Йовковци”
Пречиствателната станция за питейна вода “Йовковци”

ПСПВ В. Търново

Пречиствателната станция за питейна вода “Йовковци”

Пречиствателната станция за питейна вода “Йовковци” е построена на около 6 км. от с. Велчево и пречиства подадената вода от язовирно езеро “Йовковци” за градовете Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Дряново, Елена, Стражица, Златарица, Полски Тръмбеш, Дебелец, Килифарево и редица села в региона.

Технологията на пречистване е – предхлориране, утаяване, филтриране и на изхода дезинфекция.

Предхлорирането и дезинфекцията се извършват с хлор – газ. Утаяването е по механичен път – в хоризонтални утаители. Филтрирането се осъществява чрез бърза пясъчна филтрация. Водата преминава през слой с дебелина 1 m от кварцов пясък с размер на частиците Ø = 0,6 : 1.6 mm. Водата, с която се извършват промивките на филтрите, се отвежда в калохранилище в непосредствена близост до Пречиствателната станция, където се утаява и постъпва в р. Плачковчица.

По проект Пречиствателната станция за питейна вода “Йовковци” е проектирана да пречиства 2500 l/s вода. В експлоатация са около 60% от съоръженията. Пускът на ПСПВ “Йовковци” е на 01.05.1979 г. само с една филтърна клетка, в последствие четири, а при официалния пуск през 1980 – 1981 г. стават осем броя. Толкова работят и в момента.

ПСПВ “Йовковци” разполага с химична и микробиологична лаборатории, оборудвани с модерна измервателна апаратура. В лабораториите работят висококвалифицирани специалисти. Ежедневно се анализират 2 пункта от Пречиствателна станция – вход и изход  , един пункт от гр. В. Търново по 10 химични и физико-химични показателя и 2 бр. микробиологични. Ежеседмично се изследват същите пунктове по 11 бр. показатели - химични и физико-химични и по 2 бр. - микробиологични, а веднъж месечно в същите пунктове се  анализира по 17 бр. физични и физико-химични показателя и 5 бр. микробиологични. Успоредно с горепосочените анализи се провежда мониторингов контрол съвместно с РИОСВ гр. В. Търново и Басейнова дирекция - Дунавски район гр.  Плевен -  веднъж на тримесечие в 6 пункта от язовир „Йовковци” по 30 показателя.                  

Веднъж месечно се провежда анализ на отпадъчната и пречистена технологична вода  след ПСПВ  преди заустването и́ в река  Плачковчица  по два показателя и два пъти годишно по  пет показателя.

Периодично на 4 месеца в химична лаборатория се правят анализи за стабилността на язовирната стена “Йовковци” в 4 пункта по 2 показателя- стабилност по отношение на обща алкалност  и стабилност по отношение активна реакция.

За обезпечаване с ресурси и подобряване организацията на работа  Язовир „Йовковци” и ПСПВ „ Йовковци” са  обединени в общ експлоатационен  район  -  Хидровъзел „Йовковци”.

Пречиствателна станция за питейни води:

гр. Велико Търново 5000
ул.”П.К. Яворов” 30
Началник район
инж. Светлана Христова

e-mail:pspv@vik-vt.com

тел.: 06110 12 30

        062 620 028

        0884312137