ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077

Заявление за електронна фактура

 

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

 

"ВиК Йовковци" ООД гр. Велико Търново Ви предлага нов начин за получаване на фактурите за консумирана питейна вода,  отведени и пречистени отпадъчни води - електронна фактура, чрез системата efaktura.bg.

 

Електронната фактура е документ  подписан  с валиден  електронен  подпис  и е напълно равностойна на съответния хартиен носител, напълно отговаря на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис, Закона за счетоводството и Закона за ДДС.

 

Електронната фактура дава възможност на потребителя в онлайн режим да получава, преглежда, потвърждава получаването, да я одобрява или отхвърля.

 

За да осъществим изпращане на електронна фактура е необходимо да ни представите валиден електронен пощенски адрес (e-mail) за контакт, който ще служи за индивидуализирането Ви и за достъп до потребителския Ви профил в системата efaktura.bg - (www.efaktura.bg)

 

Подробност:

 

Може да изпратите попълнено заявление с всички реквизити на хартиен носител на адрес:

"ВиК  Йовковци"  ООД,  гр. Велико Търново 

ул. „П.К. Яворов“ №30

отдел Реализация

 

или сканирано по електронната поща на "ВиК  Йовковци" ООД гр. Велико Търново: inkaso@vik-vt.com.