ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077

Пломбиране на индивидуален водомер

Според НАРЕДБА № 4 ОТ 14 СЕПТЕМВРИ 2004 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ И КАНАЛИЗАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ, Глава Втора:
 
(4) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) При сгради - етажна собственост, и водоснабдявани обекти с повече от един потребител всеки потребител поставя индивидуални водомери. Индивидуалните водомери след общия водомер или в общите части на водопроводното отклонение са елемент на сградната водопроводна инсталация или на вътрешната водопроводна мрежа на потребителите. Индивидуалните водомери могат да бъдат монтирани и в помещението след общия водомер или в общите части.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2012 г., в сила от 17.08.2012 г.) Доставката, монтажът, проверката, поддържането и ремонтът на индивидуалните водомери са задължение на потребителите.
 
За заявка за пломбиране на индивидуален водомер:
 
гр. Велико Търново
тел. 062618138 - "ВиК Йовковци" ООД
тел. 0899981824 - "Джордан Терм" ЕООД
тел. 0885440346 -"Акварор-Бояджиев и синове” ООД
тел. 062642996 - "Еневита" ЕООД

гр. Горна Оряховица
тел. 061860125 - "ВиК Йовковци"ООД
тел. 0899981824 - "Джордан Терм" ЕООД
тел. 0885440346 -"Акварор-Бояджиев и синове” ООД

гр. Лясковец
тел. 061923180 - "ВиК Йовковци" ООД
тел. 0899981824 - "Джордан Терм" ЕООД
тел. 0885440346 -"Акварор-Бояджиев и синове” ООД

гр. Свищов
тел. 0613160182 - "ВиК Йовковци" ООД

гр. Павликени
тел. 061052705 - "ВиК Йовковци" ООД

гр. Стражица
тел. 061613172 - "ВиК Йовковци" ООД

гр. Полски Тръмбеш
тел. 061416806 - "ВиК Йовковци" ООД

гр. Елена
тел. 061515456 - "ВиК Йовковци" ООД

гр. Златарица
тел. 061535547- "ВиК Йовковци" ООД