ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077

Цени

ЦЕНИ на услугите водоснабдяване с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води на "ВиК Йовковци" ООД - гр. Велико Търново, в сила от 01.01.2024 г.

ЦЕНИ за населението за 1 куб. метър вода

УслугаЦена без ДДСЦена с ДДС
1. Питейна вода 2,502 3,002
2. Отвеждане на отпадъчните води 0,272 0,326
3. Пречистване 0,892 1,070
Общо (1+2+3): 3,666 4,398

 

Цени за бюджетни организации и производствено-стопански нужди

УслугаЦена без ДДСЦена с ДДС
1. Питейна вода 2,502  3,002
2. Канализация 0,272  0,326
3. Пречистване на отпадъчните води -показател БПК 5:    
3.1. Ниска степен на замърсяване- до 200 мг/л 1,154  1,385
Общо (1+2+3.1): 3,928  4,713
3.2. Средна степен на замърсяване - от 200-600 мг/л 1,513  1,816
Общо (1+2+3.2):  4,287  5,144
3.3. Висока степен на замърсяване- над 600 мг/л 1,951  2,341
Общо (1+2+3.3) 4,725  5,669

 

ЦЕНИ за доставяне на друг ВиК оператор за 1 куб. метър вода

Услуга  Цена без ДДСЦена с ДДС
1. Питейна вода 0,297  0,356

 

 

ЦЕНИ на услугите водоснабдяване с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води на "ВиК Йовковци" ООД - гр. Велико Търново, в сила от 01.01.2023 г.

ЦЕНИ за населението за 1 куб. метър вода

УслугаЦена без ДДСЦена с ДДС
1. Питейна вода 2,161  2,593
2. Отвеждане на отпадъчните води 0,214  0,257
3. Пречистване 0,735  0,882
Общо (1+2+3): 3,110  3,732

 

Цени за бюджетни организации и производствено-стопански нужди

УслугаЦена без ДДСЦена с ДДС
1. Питейна вода 2,161  2,593
2. Канализация 0,214  0,257
3. Пречистване на отпадъчните води -показател БПК 5:    
3.1. Ниска степен на замърсяване- до 200 мг/л 0,951  1,141
Общо (1+2+3.1): 3,326  3,991
3.2. Средна степен на замърсяване - от 200-600 мг/л 1,247  1,496
Общо (1+2+3.2): 3,622  4,346
3.3. Висока степен на замърсяване- над 600 мг/л 1,608  1,930
Общо (1+2+3.3) 3,983  4,780

 

ЦЕНИ за доставяне на друг ВиК оператор за 1 куб. метър вода

УслугаЦена без ДДСЦена с ДДС
1. Питейна вода 0,258  0,310

 

 

ЦЕНИ на услугите водоснабдяване с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води на "ВиК Йовковци" ООД - гр. Велико Търново, в сила от 01.06.2022 г.

ЦЕНИ за населението за 1 куб. метър вода

УслугаЦена без ДДСЦена с ДДС
1. Питейна вода 1,994  2,393
2. Отвеждане на отпадъчните води 0,212  0,254
3. Пречистване 0,680  0,816
Общо (1+2+3): 2,886  3,463

 

Цени за бюджетни организации и производствено-стопански нужди

УслугаЦена без ДДСЦена с ДДС
1. Питейна вода 1,994  2,393
2. Канализация 0,212  0,254
3. Пречистване на отпадъчните води -показател БПК 5:    
3.1. Ниска степен на замърсяване- до 200 мг/л 0,879  1,055
Общо (1+2+3.1): 3,085  3,702
3.2. Средна степен на замърсяване - от 200-600 мг/л 1,153  1,384
Общо (1+2+3.2): 3,359  4,031
3.3. Висока степен на замърсяване- над 600 мг/л 1,486  1,783
Общо (1+2+3.3) 3,692  4,430

 

ЦЕНИ за доставяне на друг ВиК оператор за 1 куб. метър вода

УслугаЦена без ДДСЦена с ДДС
1. Питейна вода 0,233  0,280

 

ЦЕНИ на услугите водоснабдяване с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води на "ВиК Йовковци" ООД - гр. Велико Търново, в сила от 01.01.2021 г.

ЦЕНИ за населението за 1 куб. метър вода

УслугаЦена без ДДСЦена с ДДС
1. Питейна вода 1,386 1,663
2. Отвеждане на отпадъчните води 0,183 0,220
3. Пречистване 0,421 0,505
Общо (1+2+3): 1,990 2,388

 

Цени за бюджетни организации и производствено-стопански нужди

УслугаЦена без ДДСЦена с ДДС
1. Питейна вода 1,386 1,663
2. Канализация 0,183 0,220
3. Пречистване на отпадъчните води -показател БПК 5:    
3.1. Ниска степен на замърсяване- до 200 мг/л 0,611 0,733
Общо (1+2+3.1): 2,180 2,616
3.2. Средна степен на замърсяване - от 200-600 мг/л 0,686 0,823
Общо (1+2+3.2): 2,255 2,706
3.3. Висока степен на замърсяване- над 600 мг/л 0,888 1,066
Общо (1+2+3.3) 2,457 2,948

 

ЦЕНИ за доставяне на друг ВиК оператор за 1 куб. метър вода

УслугаЦена без ДДСЦена с ДДС
1. Питейна вода 0,169 0,203

 

ЦЕНИ на услугите водоснабдяване с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води на "ВиК Йовковци" ООД - гр. Велико Търново, в сила от 01.01.2020 г.

ЦЕНИ за населението за 1 куб. метър вода

УслугаЦена без ДДСЦена с ДДС
1. Питейна вода 1.478 1,774
2. Отвеждане на отпадъчните води 0,186 0,223
3. Пречистване 0,458 0,550
Общо (1+2+3): 2,122 2,547

 

Цени за бюджетни организации и производствено-стопански нужди

УслугаЦена без ДДСЦена с ДДС
1. Питейна вода 1,478 1,774
2. Канализация 0,186 0,223
3. Пречистване на отпадъчните води -показател БПК 5:    
3.1. Ниска степен на замърсяване- до 200 мг/л 0,663 0,796
Общо (1+2+3.1): 2,327 2,793
3.2. Средна степен на замърсяване - от 200-600 мг/л 0,746 0,895
Общо (1+2+3.2): 2,410 2,892
3.3. Висока степен на замърсяване- над 600 мг/л 0,965 1,158
Общо (1+2+3.3) 2,629 3,155

 

ЦЕНИ за доставяне на друг ВиК оператор за 1 куб. метър вода

УслугаЦена без ДДСЦена с ДДС
1. Питейна вода 0,179 0,215

 

 

ЦЕНИ на услугите водоснабдяване с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води на "ВиК Йовковци" ООД - гр. Велико Търново, в сила от 01.01.2019 г.

ЦЕНИ за населението за 1 куб. метър вода

УслугаЦена без ДДСЦена с ДДС
1. Питейна вода 1,431 1,717
2. Отвеждане на отпадъчните води 0,193 0,232
3. Пречистване 0,455 0,546
Общо (1+2+3): 2,079 2,495

 

Цени за бюджетни организации и производствено-стопански нужди

УслугаЦена без ДДСЦена с ДДС
1. Питейна вода 1,431 1,717
2. Канализация 0,193 0,232
3. Пречистване на отпадъчните води -показател БПК 5:    
3.1. Ниска степен на замърсяване- до 200 мг/л 0,660 0,792
Общо (1+2+3.1): 2,284 2,741
3.2. Средна степен на замърсяване - от 200-600 мг/л 0,743 0,892
Общо (1+2+3.2): 2,367 2,841
3.3. Висока степен на замърсяване- над 600 мг/л 0,961 1,153
Общо (1+2+3.3) 2,585 3,102

 

ЦЕНИ за доставяне на друг ВиК оператор за 1 куб. метър вода

УслугаЦена без ДДСЦена с ДДС
1. Питейна вода 0,173 0,208

 

 

ЦЕНИ на услугите водоснабдяване с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води на "ВиК Йовковци" ООД - гр. Велико Търново, в сила от 01.08.2018 г.

ЦЕНИ за населението за 1 куб. метър вода

УслугаЦена без ДДСЦена с ДДС
1. Питейна вода 1,42 1,70
2. Отвеждане на отпадъчните води 0,19 0,23
3. Пречистване 0,43 0,52
Общо (1+2+3): 2,04 2,45

 

Цени за бюджетни организации и производствено-стопански нужди

УслугаЦена без ДДСЦена с ДДС
1. Питейна вода 1,42 1,70
2. Канализация 0,19 0,23
3. Пречистване на отпадъчните води -показател БПК 5:    
3.1. Ниска степен на замърсяване- до 200 мг/л 0,62 0,74
Общо (1+2+3.1): 2,23 2,68
3.2. Средна степен на замърсяване - от 200-600 мг/л 0,70 0,84
Общо (1+2+3.2): 2,31 2,77
3.3. Висока степен на замърсяване- над 600 мг/л 0,91 1,09
Общо (1+2+3.3) 2,52 3,02

 

ЦЕНИ на услугите водоснабдяване с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води на "ВиК Йовковци" ООД - гр. Велико Търново, в сила от 01.01.2010 г.

ЦЕНИ за населението за 1 куб. метър вода

УслугаЦена без ДДСЦена с ДДС
1. Питейна вода 1,28 1,536
2. Отвеждане на отпадъчните води 0,11 0,132
3. Пречистване 0,08 0,096
Общо (1+2+3): 1,47 1,76

 

Цени за бюджетни организации и производствено-стопански нужди

УслугаЦена без ДДСЦена с ДДС
1. Питейна вода 1,28 1,536
2. Канализация 0,11 0,132
3. Пречистване на отпадъчните води -показател БПК 5:    
3.1. Ниска степен на замърсяване- до 200 мг/л 0,59 0,708
Общо (1+2+3.1): 1,98 2,376
3.2. Средна степен на замърсяване - от 200-600 мг/л 0,73 0,876
Общо (1+2+3.2): 2,12 2,544
3.3. Висока степен на замърсяване- над 600 мг/л 0,81 0,972
Общо (1+2+3.3) 2,20 2,64

 

 ЦЕНОРАЗПИС на допълнителните технически и административни услуги свързани с ВиК услугите:

УслугаМерна единицаЦена без ДДСЦена с ДДС
Производствено-технически      
Съгласуване проект улични ВиК мрежи и съоръжения до 100 м брой 77,50 93,00
Съгласуване проект улични ВиК мрежи и съоръжения над 100 м брой 101,67 122,00
Разглеждане и съгласуване проект и ВиК схеми на сгради  до 150 кв.м. брой 76,67 92,00
Разглеждане и съгласуване проект и ВиК схеми на сгради над 150 кв.м. брой 85,83 103,00
Предоставяне на изходни данни за проектиране брой 70,83 85,00
Съгласуване на скица брой 60,00 72,00
Съгласуване проекти на пътища, ел. кабели, опт. кабели, газопроводи и др. до 100 м. брой 81,67 98,00
Съгласуване проекти на пътища, ел. кабели, опт. кабели, газопроводи и др. до 500 м. брой 100,00 120,00
Съгласуване проекти на пътища, ел. кабели, опт. кабели, газопроводи и др. от 501 до 1000 м. брой 126,67 152,00
Съгласуване проекти на пътища, ел. кабели, опт. кабели, газопроводи и др. над 1000 м. брой 165,83 199,00
Водомерен сервиз      
Пломбиране на водомер,разпломбиране брой 12,50 15,00
Демонтаж на водомер,монтаж на водомер брой 20,00 24,00
Прекъсване на водоподаване топла вода брой 20,00 24,00
Прекъсване  водоподаване студена  вода при зазимяване брой 20,00 24,00
Възстановяване водоподаване студена вода след зазимяване брой 20,00 24,00
Подмяна с нов едноструен водомер- 1/2" и 3/4" с промяна на собственост брой 25,00 30,00
Подмяна с нов едноструен или многоструен водомер - 1/2",3/4", 1", 2", собственост на клиента брой 25,00 30,00
Водомер, едноструен, 1/2'' и 3/4'' брой  35,00 42,00
Услуги с техника на дружеството      
Услуга с багер час 80,83 97,00
Придвижване до обект с багер км 3,33 4,00
Възстановяване на асфалтова настилка м2 50,00 60,00
Каналочистачна машина - придвижване  до обекта км 3,00 3,60
Каналочистачна машина - работа на място час 72,50 87,00
Шахточистачна машина - придвижване  до обект за работа км 3,67 4,40
Шахточистачна машина - работа на място час 66,67 80,00
МЕРЦЕДЕС с кран - придвижване до обект за работа км 1,75 2,10
МЕРЦЕДЕС с кран - работа на място час 48,33 58,00
Наем електроагрегат P= 6 kW ден 45,00 54,00
Прекъсване и възстановяване на водоподаването от водомерен възел при неплатени задължения брой 40,00 48,00
Прекъсване и възстановяване на водоподаването от тротоарен кран при неплатени задължения брой 45,83 55,00
Прекъсване / възстановяване на водоподаването от водопроводно отклонение при неплатени задължения /без наличие на асфалтова настилка/ брой 250,00 300,00
Прекъсване / възстановяване на водоподаването от водопроводно отклонение при неплатени задължения /при наличие на асфалтова настилка/ брой 362,50 435,00
Осъществяване на услуга от каналджия час 12,50 15,00
Осъществяване на услуги  от  водопроводчик час 12,50 15,00
Ремонтни работи в ремонтна база час 38,75 46,50
Лепене на полиетиленови тръби с апарат брой 45,83 55,00
Транспортна услуга със самосвал 4т. км 4,00 4,80
Придвижване до обект лепене полиет.тръби км 2,42 2,90
Лабораторни услуги - Сектор "Питейни води" метод на изпитване    
Активна реакция БДС 3424 10,76 12,91
Активна реакция БДС 17,1,4,27 10,76 12,91
Алуминий ВВЛМ-ПВ-1,2,07 12,71 15,25
Амониев йон ВВЛМ-ПВ-1,3,07 10,58 12,70
Електропроводимост БДС EN 27888  7,90 9,48
Желязо oбщо ВВЛМ-ПВ-1,5,07 14,38 17,26
Манган ВВЛМ-ПВ-1,6,07 12,87 15,44
Цвят БДС 8451 6,19 7,43
Вкус БДС 8451 5,01 6,01
Мирис БДС 8451 5,01 6,01
Температура БДС 8451 5,01 6,01
Мътност БДС EN ISO 7027  16,22 19,46
Обща твърдост БДС 3775 15,14 18,17
Обща твърдост ВВЛМ-ПВ 1,31,2020 15,14 18,17
Сума от калций и магнезий БДС  ISO 6059  15,48 18,58
Калций БДС  ISO 6058  15,03 18,04
Магнезий БДС  ISO 6059  28,45 34,14
Перманганатна окисляемост БДС 3413 17,21 20,65
Сулфати ВВЛМ-ПВ-1,16,07 15,95 19,14
Фосфати  ВВЛМ-ПВ-1,17,07 12,10 14,52
Хлориди БДС 3414 17,28 20,74
Нитрати ВВЛМ-ПВ-1,19,07 11,63 13,96
Нитрити ВВЛМ-ПВ-1,20,07 10,02 12,02
Остатъчен свободен хлор ВВЛМ-ПВ-1,21,07 7,39 8,87
Флуориди ВВЛМ-ПВ-1,22,07 10,61 12,73
Цианиди общи ВВЛМ-ПВ-1,23,07 15,73 18,88
Мед ВВЛМ-ПВ-1,24,07 15,57 18,68
Хром общ ВВЛМ-ПВ-1,25,07 12,92 15,50
Цинк ВВЛМ-ПВ-1,26,07 19,88 23,86
Бор ВВЛМ-ПВ-1,27,07 20,28 24,34
Брой колонии (микробно число ) при 37ºС БДС EN ISO 6222  40,56 48,67
Брой колонии (микробно число ) при 22ºС БДС EN ISO 6222  37,93 45,52
Ешерихия коли  БДС EN ISO 9308-1 51,01 61,21
Колиформи БДС EN ISO 9308-1 62,39 74,87
Чревни ентерококи БДС EN ISO 7899-2 48,27 57,92
Клостридиум перфрингенс БДС EN  26461-2 56,83 68,20
Салмонела ISO 19250 76,85 92,22
Лабораторни услуги - Сектор "Отпадъчни води" метод на изпитване    
Температура БДС 17,1,4,01 7,43 8,92
Активна реакция БДС 17,1,4,27 13,28 15,94
Общ сух остатък БДС 17,1,4,04 19,37 23,24
Неразтворени вещества  БДС 17,1,4,04 21,36 25,63
Разтворени вещества  БДС 17,1,4,04 36,17 43,40
ХПК БДС 17,1,4,02 25,67 30,80
БПК5 БДС EN  1899-1 24,56 29,47
БПК5 БДС EN  1899-2 24,70 29,64
Разтворен кислород БДС EN ISO 5814 24,97 29,96
Общ фосфор ВВЛМ-OВ-1,8,07 20,75 24,90
Фосфати /ортофосфати/ ВВЛМ-OВ-1,8,07 18,29 21,95
Общ азот ВВЛМ-OВ-1,9,07 25,19 30,23
Амониев азот ВВЛМ-OВ-14752 12,55 15,06
Нитритен азот ВВЛМ-OВ-14776 12,35 14,82
Нитратен азот ВВЛМ-OВ-14773 14,36 17,23
Хром /общ/ ВВЛМ-OВ-1,10,07 27,26 32,71
Хром /шествалентен/ ВВЛМ-OВ-1,10,07 22,04 26,45
Хром /тривалентен/ ВВЛМ-OВ-1,10,07 43,46 52,15
Сулфати ВВЛМ-OВ-1,12,07 20,37 24,44
Феноли ВВЛМ-OВ-1,13,07 24,70 29,64
Цианиди /общи/ ВВЛМ-OВ-1,14,07 19,80 23,76
Цианиди /свободни/ ВВЛМ-OВ-1,14,07 19,19 23,03
Анионактивни вещества ВВЛМ-OВ-14697 19,87 23,84
Суспендирани вещества БДС EN 872 29,26 35,11
Лабораторни услуги - вземане на проби и транспортиране       
Пробовземане за една проба брой 10,73 12,88
Транспортни разходи /за км/ км 1,94 2,33
Лабораторни услуги - издаване на справки за клиенти брой протоколи    
Издаване на справка-протокол за клиент 1 30,00 36,00
Други      
Откриване на партида брой 8,33 10,00
Промяна, закриване на партида брой 8,33 10,00
Издаване на удостоверения и служебни бележки брой 12,50 15,00
Едностранно копие, формат А4 брой 0,20 0,24
Двустранно копие, формат А4 брой 0,30 0,36