ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077

Цени

ЦЕНИ на услугите водоснабдяване с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води на "ВиК Йовковци" ООД - гр. Велико Търново, в сила от 01.01.2021 г.

ЦЕНИ за населението за 1 куб. метър вода

УслугаЦена без ДДСЦена с ДДС
1. Питейна вода 1,386 1,663
2. Отвеждане на отпадъчните води 0,183 0,220
3. Пречистване 0,421 0,505
Общо (1+2+3): 1,990 2,388

 

Цени за бюджетни организации и производствено-стопански нужди

Услуга                 Цена без ДДС              Цена с ДДС
1. Питейна вода 1,386 1,663
2. Канализация 0,183 0,220
3. Пречистване на отпадъчните води -показател БПК 5:    
3.1. Ниска степен на замърсяване- до 200 мг/л 0,611 0,733
Общо (1+2+3.1): 2,180 2,616
3.2. Средна степен на замърсяване - от 200-600 мг/л 0,686 0,823
Общо (1+2+3.2): 2,255 2,706
3.3. Висока степен на замърсяване- над 600 мг/л 0,888 1,066
Общо (1+2+3.3) 2,457 2,948

 

ЦЕНИ за доставяне на друг ВиК оператор за 1 куб. метър вода

УслугаЦена без ДДСЦена с ДДС
1. Питейна вода                                     0,169 0,203

 

ЦЕНИ на услугите водоснабдяване с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води на "ВиК Йовковци" ООД - гр. Велико Търново, в сила от 01.01.2020 г.

ЦЕНИ за населението за 1 куб. метър вода

УслугаЦена без ДДСЦена с ДДС
1. Питейна вода 1.478 1,774
2. Отвеждане на отпадъчните води 0,186 0,223
3. Пречистване 0,458 0,550
Общо (1+2+3): 2,122 2,547

 

Цени за бюджетни организации и производствено-стопански нужди

Услуга                 Цена без ДДС              Цена с ДДС
1. Питейна вода 1,478 1,774
2. Канализация 0,186 0,223
3. Пречистване на отпадъчните води -показател БПК 5:    
3.1. Ниска степен на замърсяване- до 200 мг/л 0,663 0,796
Общо (1+2+3.1): 2,327 2,793
3.2. Средна степен на замърсяване - от 200-600 мг/л 0,746 0,895
Общо (1+2+3.2): 2,410 2,892
3.3. Висока степен на замърсяване- над 600 мг/л 0,965 1,158
Общо (1+2+3.3) 2,629 3,155

 

ЦЕНИ за доставяне на друг ВиК оператор за 1 куб. метър вода

УслугаЦена без ДДСЦена с ДДС
1. Питейна вода                                     0,179 0,215

 

 

ЦЕНИ на услугите водоснабдяване с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води на "ВиК Йовковци" ООД - гр. Велико Търново, в сила от 01.01.2019 г.

ЦЕНИ за населението за 1 куб. метър вода

УслугаЦена без ДДСЦена с ДДС
1. Питейна вода 1,431 1,717
2. Отвеждане на отпадъчните води 0,193 0,232
3. Пречистване 0,455 0,546
Общо (1+2+3): 2,079 2,495

 

Цени за бюджетни организации и производствено-стопански нужди

Услуга                 Цена без ДДС              Цена с ДДС
1. Питейна вода 1,431 1,717
2. Канализация 0,193 0,232
3. Пречистване на отпадъчните води -показател БПК 5:    
3.1. Ниска степен на замърсяване- до 200 мг/л 0,660 0,792
Общо (1+2+3.1): 2,284 2,741
3.2. Средна степен на замърсяване - от 200-600 мг/л 0,743 0,892
Общо (1+2+3.2): 2,367 2,841
3.3. Висока степен на замърсяване- над 600 мг/л 0,961 1,153
Общо (1+2+3.3) 2,585 3,102

 

ЦЕНИ за доставяне на друг ВиК оператор за 1 куб. метър вода

УслугаЦена без ДДСЦена с ДДС
1. Питейна вода                                     0,173 0,208

 

 

ЦЕНИ на услугите водоснабдяване с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води на "ВиК Йовковци" ООД - гр. Велико Търново, в сила от 01.08.2018 г.

ЦЕНИ за населението за 1 куб. метър вода

УслугаЦена без ДДСЦена с ДДС
1. Питейна вода 1,42 1,70
2. Отвеждане на отпадъчните води 0,19 0,23
3. Пречистване 0,43 0,52
Общо (1+2+3): 2,04 2,45

 

Цени за бюджетни организации и производствено-стопански нужди

Услуга                 Цена без ДДС              Цена с ДДС
1. Питейна вода 1,42 1,70
2. Канализация 0,19 0,23
3. Пречистване на отпадъчните води -показател БПК 5:    
3.1. Ниска степен на замърсяване- до 200 мг/л 0,62 0,74
Общо (1+2+3.1): 2,23 2,68
3.2. Средна степен на замърсяване - от 200-600 мг/л 0,70 0,84
Общо (1+2+3.2): 2,31 2,77
3.3. Висока степен на замърсяване- над 600 мг/л 0,91 1,09
Общо (1+2+3.3) 2,52 3,02

 

ЦЕНИ на услугите водоснабдяване с питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води на "ВиК Йовковци" ООД - гр. Велико Търново, в сила от 01.01.2010 г.

ЦЕНИ за населението за 1 куб. метър вода

УслугаЦена без ДДСЦена с ДДС
1. Питейна вода 1,28 1,536
2. Отвеждане на отпадъчните води 0,11 0,132
3. Пречистване 0,08 0,096
Общо (1+2+3): 1,47 1,76

 

Цени за бюджетни организации и производствено-стопански нужди

Услуга                 Цена без ДДС              Цена с ДДС
1. Питейна вода 1,28 1,536
2. Канализация 0,11 0,132
3. Пречистване на отпадъчните води -показател БПК 5:    
3.1. Ниска степен на замърсяване- до 200 мг/л 0,59 0,708
Общо (1+2+3.1): 1,98 2,376
3.2. Средна степен на замърсяване - от 200-600 мг/л 0,73 0,876
Общо (1+2+3.2): 2,12 2,544
3.3. Висока степен на замърсяване- над 600 мг/л 0,81 0,972
Общо (1+2+3.3) 2,20 2,64

 

 ЦЕНОРАЗПИС на допълнителните технически и административни услуги свързани с ВиК услугите:

Наименование на услугатамерна единицаед.цена
без
ДДС
ед.цена
с
ДДС
Производствено-технически   
Съгласуване проект улични ВиК мрежи и съоръжения до 100  м брой 70,29 84,35
Съгласуване проект улични ВиК мрежи и съоръжения над 100 м брой 99,80 119,76
Разглеждане и съгласуване проект и ВиК схеми на сгради  до 150 м2 брой 39,40 47,28
Разглеждане и съгласуване проект и ВиК схеми на сгради над 150 м2 брой 78,84 94,61
Предоставяне на изходни данни за проектиране брой 34,45 41,34
Съгласуване на скица брой 31,96 38,35
Техническа консултация/диагностика сгради брой 15,00 18,00
Техническа консултация/диагностика сгради  >3 ч. брой 23,33 28,00
Диагностика повреди водопроводи до 300 м брой 31,67 38,00
Диагностика водопроводи  всеки  следващи 200 м брой 10,83 13,00
Определяне трасе метални водопроводи брой 41,67 50,00
Водомерен сервиз
Откопаване с багер за  прекъсване  водоснабдяване час 32,59 39,11
Монтаж водомер, присъединяване водопроводна мрежа брой 14,72 17,66
Откопаване с багер за възстановяване водоснабдяване час 32,59 39,11
Пломбиране на водомер,разпломбиране брой 4,64 5,57
Демонтаж на водомер,монтаж на водомер брой 9,28 11,14
Прекъсване на водоподаване топла вода брой 9,28 11,14
Прекъсване  водоподаване студена  вода при зазимяване брой 9,28 11,14
Възстановяване водоподаване студена вода след зазимяване брой 9,28 11,14
Смяна кран при водомерен възел /труд/ брой 9,28 11,14
Подмяна с нов едноструен водомер- 1/2" и 3/4" с промяна на собственост брой 36,68 44,02
Подмяна с нов едноструен или многоструен водомер - 1/2",3/4", 1", 2", собственост на клиента брой 9,28 11,14
Монтаж на оборотен водомер до връщане от проверка водомера на абоната брой 9,28 11,14
Отстраняване на теч от индивидуален водомерен възел - 1/2 " и 3/4" брой 9,28 11,14
Възстановяване водоподаване топла вода брой 9,28 11,14
Замръзнал водомер/подмяна с нов водомер с промяна на собствеността плюс монтаж и демонтаж брой 36,68 44,02
Стопен водомер/подмяна с нов водомер с промяна на собствеността плюс монтаж и демонтаж брой 36,68 44,02
Подмяна на предавателен модул повреден или изгубен от абоната 1/2" брой 74,40 89,28 
Подмяна на предавателен модул повреден или изгубен от абоната 3/4" брой 76,80 92,16
Подмяна на водомер повреден от абоната работещ с предавателен модул 1/2" брой

37,44

44,93
Подмяна на водомер повреден от абоната работещ с предавателен модул 3/4" брой 43,08 51,70
Монтаж муфа и нипел брой 1,94 2.33
Услуги с техника на дружеството   
Разкопаване с багер час 32,59 39,11
Придвижване до обект с багер км 1,86 2,23
Транспортна услуга самосвал км 2,16 2,59
Рязане на асфалт с асфалторез м 2,40 2,88
Разкъртване и подготовка  полагане  асфалт м2 13,47 16,16
Асф.настилка без стойността на битум, асфалт м2 22,70 27,24
Асф.настилка с  включена стойност  битум/асфалт м2 38,33 46,00
Каналочистачна машина - придвижване  до обект за работа км 2,97 3,56
Каналочистачна машина - работа на място час 56,09 67,31
Шахточистачна машина - придвижване  до обект за работа км 3,67 4,40
Шахточистачна машина - работа на място час 36,14 43,37
Хидравл.багер ТК80 БХ 0.3 Б придвижване до обект за работа км 1,45 1,74
Хидравл.багер ТК80 БХ 0.3 Б  работа на място час 40,00 48,00
ЗИЛ с кран - придвижване до обект за работа км 2,58 3,10
ЗИЛ с кран - работа на място час 20,44 24,53
МЕРЦЕДЕС с кран - придвижване до обект за работа км 0,95 1,14
МЕРЦЕДЕС с кран - работа на място час 27,30 32,76
Услуга с валяк - работа на място час 20,59 24,71
Услуга с валяк - транспорт  и  придвижване км 2,18 2,62
Услуга електроагрегат  Р=30kW - придвижване км 1,73 2,08
Услуга електроагрегат Р=30 kW - работа час 13,44 16,13
Услуга електроагрегат Р=6kW -придвижване км 1,43 1,72
Услуга електроагрегат Р=6kW  работа на място час 11,50 13,80
Транспорт за асфалтиране -"Киа Бонго" км 1,28 1,54
Осъществяване на услуга от каналджия час 8,66 10,39
Осъществяване на услуги  от  водопроводчик час 7,36 8,83
Ремонтни работи в ремонтна база час 16,05 19,26
Ремонтни работи в подвижна работилница час 15,73 18,88
Придвижване за услуга с подвижна работилница и заваряване с агрегат-бус км 1,91 2,29
Услуги със заваръчен агрегат час 15,00 18,00
Услуги с дърводелска работилница час 8,37 10,04
Услуги в автоработилница час 8,14 9,77
Лепене на полиетиленови тръби с апарат брой 11,75 14,10
Ел.агрегат Хонда работа апарат  за  лепене час 20,88 25,06
Придвижване до обект  лепене  полиет.тръби км 1,91 2,29
Ползване на помпа "Дзьофер"- наем час 4,00 4,80
Транспорт с "Форд  Транзит  Конект"1+1+товар км 1,51 1,81
Транспорт с  "Форд  ТранзитFT350"-1м+5м+товар км 1,89 2,27
Транспортна услуга с Форд Транзит бус-1м+11м км 1,07 1,28
Лабораторни услуги - Сектор "Питейни води" метод на изпитване  
Активна реакция БДС 3424 9,03 10,84
Алуминий ВВЛМ-ПВ-1.2.07 5,06 6,07
Амониев йон ВВЛМ-ПВ-1.3.07 4,65 5,58
Електропроводимост БДС EN 27888  7,85 9,42
Желязо oбщо ВВЛМ-ПВ-1.5.07 5,78 6,94
Манган ВВЛМ-ПВ-1.6.07 6,81 8,17
Цвят БДС 8451 6,09 7,31
Вкус БДС 8451 1,95 2,34
Мирис БДС 8451 2,11 2,53
Температура БДС 8451 2,15 2,58
Мътност БДС EN ISO 7027  8,00 9,60
Обща твърдост БДС 3775 5,68 6,82
Сума от калций и магнезий БДС  ISO 6059  5,68 6,82
Калций БДС  ISO 6058  5,68 6,82
Магнезий БДС  ISO 6059  11,36 13,63
Перманганатна окисляемост БДС 3413 9,25 11,10
Сулфати ВВЛМ-ПВ-1.16.07 14,50 17,40
Фосфати  ВВЛМ-ПВ-1.17.07 5,04 6,05
Хлориди БДС 3414 5,43 6,52
Нитрати ВВЛМ-ПВ-1.19.07 6,61 7,93
Нитрити ВВЛМ-ПВ-1.20.07 4,53 5,44
Остатъчен свободен хлор ВВЛМ-ПВ-1.21.07 5,81 6,97
Флуориди ВВЛМ-ПВ-1.22.07 5,94 7,13
Цианиди общи ВВЛМ-ПВ-1.23.07 9,54 11,45
Мед ВВЛМ-ПВ-1.24.07 7,37 8,84
Хром общ ВВЛМ-ПВ-1.25.07 6,73 8,08
Цинк ВВЛМ-ПВ-1.26.07 9,39 11,27
Бор ВВЛМ-ПВ-1.27.07 12,68 15,22
Брой колонии (микробно число ) при 37ºС БДС EN ISO 6222  20,04 24,05
Ешерихия коли  БДС EN ISO 9308-1 50,14 60,17
Колиформи БДС EN ISO 9308-1 50,14 60,17
Чревни ентерококи БДС EN ISO 7899-2 45,16 54,19
Клостридиум перфрингенс БДС EN  26461-2 45,54 54,65
Салмонела ISO 19250 70,43 84,52
Лабораторни услуги - Сектор "Отпадъчни води" метод на изпитване  
Температура БДС 17.1.4.01 2,15 2,58
Активна реакция БДС 17.1.4.27 9,23 11,08
Общ сух остатък БДС 17.1.4.04 16,88 20,26
Неразтворени вещества  БДС 17.1.4.04 16,88 20,26
Разтворени вещества  БДС 17.1.4.04 33,76 40,51
ХПК БДС 17.1.4.02 19,12 22,94
БПК5                 БДС EN  1899-1 24,06 28,87
БПК5                 БДС EN  1899-2 24,06 28,87
Разтворен кислород  БДС EN ISO 5814 6,78 8,14
Общ фосфор ВВЛМ-OВ-1.8.07 15,13 18,16
Фосфати /ортофосфати/ ВВЛМ-OВ-1.8.07 11,01 13,21
Общ азот ВВЛМ-OВ-1.9.07 19,95 23,94
Амониев азот ВВЛМ-OВ-14752 4,65 5,58
Нитритен азот ВВЛМ-OВ-14776 4,53 5,44
Нитратен азот ВВЛМ-OВ-14773 6,61 7,93
Хром /общ/ ВВЛМ-OВ-1.10.07 14,95 17,94
Хром /шествалентен/ ВВЛМ-OВ-1.10.07 10,48 12,58
Хром /тривалентен/ ВВЛМ-OВ-1.10.07 25,43 30,52
Сулфати ВВЛМ-OВ-1.12.07 14,50 17,40
Феноли ВВЛМ-OВ-1.13.07 10,65 12,78
Цианиди /общи/ ВВЛМ-OВ-1.14.07 9,54 11,45
Цианиди /свободни/ ВВЛМ-OВ-1.14.07 8,99 10,79
Сулфиди като сяроводород ВВЛМ-OВ-14779 7,44 8,93
Анионактивни вещества ВВЛМ-OВ-14697 13,53 16,24
Суспендирани вещества БДС EN 872 16,88 20,26
Лабораторни услуги - вземане на проби и транспортиране   
Пробовземане за една проба брой 10,73 12,88
Транспортни разходи /за км/ км 0,65 0,78
Лабораторни услуги - издаване на справки за клиенти брой протоколи    
Издаване на справка-протокол за клиент 1 30,00 36,00
Други   
Откриване на партида брой 4,00 4,80
Промяна, закриване на партида брой 4,00 4,80
Издаване на удостоверения и служебни бележки брой 5,00 6,00
Копирни услуги, едностранно копие, формат А4 брой 0,08 0,10
Копирни услуги, двустранно копие, формат А4 брой 0,13 0,16