ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077

Как да разберете кой е абонатният ви номер?

Използвайте седемцифреният си код от полето „Абон. №”, намиращо се в горния край на фактурата, след данните на получателя и преди адреса.

 

Считано от 01.05.2017 г. за ВиК оператор на територията на община Свищов е избран „ВиК Йовковци“ ООД, гр. В. Търново.

 В случай, че сте абонат на територията на общ Свищов, вашите абонатни номера се променят както следва:

За физически лица

 1.  Всички номера започват с цифрата 3;
 2.  Броят на цифрите на абонатния ви номер трябва да е общо 7;
 3.  Допълването с цифри пред  сегашния ви абонатен номер става по следният начин:
  • Ако текущият ви номер се състои от 4 цифри, допълвате го с числото 300 отпред;
  • Ако текущият ви номер се състои от 5 цифри, допълвате го с числото 30 отпред;
  • Ако текущият ви номер се състои от 6 цифри, допълвате го с числото 3 отпред;

 

Примери:

 Текущ абонатен номер 1234     се преобразува в 3001234;

 Текущ абонатен номер 12345   се преобразува в 3012345;

 Текущ абонатен номер 123456 се преобразува в 3123456;

 За юридически лица

 1. Всички номера започват с цифрите 98;
 2. Броят на цифрите на абонатния ви номер трябва да е общо 7;

 Примери:

 Текущ абонатен номер 9000123 се преобразува в 9800123;

 Текущ абонатен номер 9001234 се преобразува в 9801234;