ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077
Профилактика на резервоари и водопроводна мрежа в гр. Павликени
30.05.2023

Уведомяваме Ви, че завишената мътност на водата за питейно-битови нужди за гр. Павликени се дължи на проливните дъждове през последната седмица, както и на изсичане на дървета в близост до СОЗ на дренажа в землището на с. Стамболово, община Павликени, област Велико Търново.

"ВиК Йовковци" ООД гр.Велико Търново е предприело действия за подобряване качеството на водата- промивка на резервоари и водопроводната мрежа на гр. Павликени за привеждане на мътността в нормални стойности, съгласно Наредба №9 от 16.03.2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно битови цели.