ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077
“Доставка на спирателна и друга арматура за стопанската дейност на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново”
15.04.2015

1. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на спирателна и друга арматура за стопанската дейност на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново”

Регистрационен номер на процедурата в Регистъра на обществените поръчки - 00377-2015-0002

Срок за получаване на документацията за участие в процедурата - до 17:00 ч. на 18.05.2015 г.

Срок за подаване на офертите - до 17:00 ч. на 18.05.2015 г.

Отваряне на офертите - 14:00 ч. на 19.05.2015 г.Документи: