ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077
Доставка на аварийни скоби за стопанската дейност на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново
12.04.2016

2. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на аварийни скоби за стопанската дейност на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново”.

Регистрационен номер на процедурата в Регистъра на обществените поръчки -00377-2016-0002

 

Срок за получаване на документацията за участие в процедурата - до 17:00 ч. на 25.05.2016 г.

Срок за подаване на офертите - до 17:00 ч. на 25.05.2016 г.

Отваряне на офертите - 14:00 ч. на 26.05.2016 г.
Документи: