ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077
Доставка на спирателна и друга арматура за стопанската дейност на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново
22.06.2017

3. Процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на спирателна и друга арматура за стопанската дейност на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново".

Регистрационен номер на процедурата в Регистъра на обществените поръчки - 00377-2017-0003


Срок за подаване на офертите - до 17:00 ч. на 17.07.2017 г.

Отваряне на офертите - 14:00 ч. на 18.07.2017 г.
Документи: