ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077
Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново
21.08.2017

4. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново ”.

Регистрационен номер на процедурата в Регистъра на обществените поръчки - 00377-2017-0004

 

Срок за подаване на офертите - до 17:00 ч. на 27.09.2017 г.

Отваряне на офертите - 14:00 ч. на 28.09.2017 г.Документи: