ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077
Осигуряване на въоръжена и невъоръжена охрана с пропускателен режим на обектите и намиращото се на тяхната територия имущество на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново
04.07.2018

4. Процедура пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Осигуряване на въоръжена и невъоръжена охрана с пропускателен режим на обектите и намиращото се на тяхната територия имущество на  “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново”.

Уникален номер на процедурата в Регистъра на обществените поръчки на АОП - 00377-2018-0004.

Срок за подаване на офертите - до 17:00 ч. на 18.07.2018 г.

Отваряне на офертите - 14:00 ч. на 19.07.2018 г.

Документи: