ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077
Доставка на спирателна и друга арматура за стопанската дейност на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново
10.09.2019

5. Процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет:“Доставка на спирателна и друга арматура за стопанската дейност на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново”.

Уникален номер на процедурата в Регистъра на обществените поръчки на АОП - 00377-2019-0005.


Срок за подаване на офертите - до 17:00 ч. на 01.10.2019 г.

Отваряне на офертите - 14:00 ч. на 02.10.2019 г.Документи: