ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077
Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново
20.02.2020

1. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново”.

Регистрационен номер на процедурата в Регистъра на обществените поръчки -00377-2020-0001

Срок за подаване на офертите - до 17:00 ч. на 26.03.2020 г.

Отваряне на офертите - 14:00 ч. на 27.03.2020 г.
Документи: