ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077
Доставка на аварийни скоби за нуждите на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново
13.05.2020

2. Процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на аварийни скоби за нуждите на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново".

Уникален номер на процедурата в Регистъра на обществените поръчки на АОП - 00377-2020-0002

 

Срок за подаване на офертите: до 17:00 ч. на 05.06.2020 г.

Отваряне на офертите: до 14:00 ч. на 08.06.2020 г.Документи: