ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077
Доставка на полиетиленови тръби (PE-HD) за питейно водоснабдяване и канализация и свързващи елементи към тях за нуждите на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново
14.05.2020

3. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на полиетиленови тръби (PE-HD) за питейно водоснабдяване и канализация и свързващи елементи към тях за нуждите на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново”.

Регистрационен номер на процедурата в Регистъра на обществените поръчки - 00377-2020-0003

Срок за подаване на офертите - до 17:00 ч. на 23.06.2020 г.

Отваряне на офертите - 14:00 ч. на 24.06.2020 г.
Документи: