ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077
Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги, предоставени от “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново на потребителите на Дружеството, по обособени позиции
01.06.2020

6. Процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Инкасиране на суми за ползвани ВиК услуги, предоставени от “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново на потребителите на Дружеството, по обособени позиции".

Уникален номер на процедурата в Регистъра на обществените поръчки на АОП - 00377-2020-0006

 

Срок за подаване на офертите: до 17:00 ч. на 26.06.2020 г.

Отваряне на офертите: до 14:00 ч. на 29.06.2020 г.Документи: