ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077
Осигуряване на въоръжена и невъоръжена охрана с пропускателен режим и техн. охрана със сигнално-охранителни системи и системи за видеонаблюдение на обектите и намиращото се на тяхната територия имущество на “ВиК Йовковци” ООД и физ. охрана на служители
10.06.2020

9. Процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Осигуряване на въоръжена и невъоръжена охрана с пропускателен режим и техническа охрана със сигнално-охранителни системи и системи за видеонаблюдение на обектите и намиращото се на тяхната територия имущество на  “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново и физическа охрана на служители на дружеството”

Връзка към електронната страница на Агенцията по обществени поръчки - 00015-2016-0022

 

Срок за подаване на офертата - до 17:00 ч. на 24.06.2020 г.

Отваряне на офертата - 14:00 ч. на 25.06.2020 г.Документи: