ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077

Водомери

Разходът на питейна вода за всеки имот се измерва с помощта на водомер. Водомерите са средства за измерване, предназначени за непрекъснато определяне на обема на водата, която преминава през тях. Снабдени са с измервателен механизъм, свързан към показващо устройство. Съществуват няколко вида водомери:

Водомери за студена вода. Студена е водата с температура от 0°С до 30°С.

Водомери за топла вода. Топла е водата с температура от 30°С до 90°С.

При сградите етажна собственост с повече от един потребител има два вида водомери:

Общ /централен/ водомер, който измерва изразходваното общо количество вода в сградата. Поддръжката е задължение на дружеството ни и ремонтът е за наша сметка. С помощта на общия водомер можем да откриваме навреме нарушения или технически неизправности по вътрешно-сградната водопроводна мрежа.

Индивидуални /контролни/ водомери, които измерват консумацията на студена и топла вода и се монтират в собствените имот на потребителите, като части от етажната собственост. Доставката, монтажът, проверката, поддържането и ремонтът на индивидуалните водомери се осигуряват от потребителите. Индивидуалните водомери трябва да бъдат тип, одобрен от Държавната агенция по метрология и технически надзор (ДАМТН)  и да отговарят на изискванията на Закона за измерванията (ЗИ), на Наредбата на МС за „Средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол” по чл. 28 от ЗИ и Заповед № А – 616/ 11.09.2018г. на Председателя на ДАМТН.

Внимание клиенти! “ВиК Йовковци” Ви предупреждава, че служителите на дружеството не събират пари в брой за вода по домовете и не издават на място документи за дължими суми. Заплащането на сметките се извършва единствено на касите на дружеството, в Районните пощенски станции или по банков път.