ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077
Сертификат
Сертификат

Изпитвателна „Лаборатория води”

Изпитвателна „Лаборатория води” е структурно звено към „В и К Йовковци” ООД гр. Велико Търново със статут на отдел, състоящ се от два сектора -  сектор „Питейни води” и сектор „Отпадъчни води”.

За контакти: инж. Росина Йорданова – Ръководител лаборатория

тел/факс: 062/ 618 165

GSM 0887 201 278

e-mail: lab_water@abv.bg

Изпитвателна „Лаборатория води” е акредитирана от ИА „БСА” по стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2018 с обхват на акредитация:

  1. Да извършва изпитване на: вода питейна, вода подземна, вода повърхностна, вода отпадъчна
  2. Да извършва вземане на проби от: вода питейна, вода подземна, вода повърхностна, вода отпадъчна

 

Общи условия за извършване на лабораторни услуги

 

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТА

ТВЪРДОСТ НА ВОДАТА

Населено мястоTвърдост (mgeqv/l)Tвърдост (mmol/l)Tвърдост (немски градуса)Tвърдост (френски градуса)Tвърдост (американски градуса)Tвърдост (английски градуса)
Велико Търново 2,52 1,26 7,07 12,61 126,11 8,85
Горна Оряховица 2,52 1,26 7,07 12,61 126,11 8,85
Лясковец 2,52 1,26 7,07 12,61 126,11 8,85
Златарица 2,52 1,26 7,07 12,61 126,11 8,85
Стражица 2,52 1,26 7,07 12,61 126,11 8,85
Полски Тръмбеш 2,52 1,26 7,07 12,61 126,11 8,85
Елена 5,00 2,50 14,02 25,03 250,23 17,55
Павликени 7,00 3,50 19,63 35,04 350,32 24,58

 

ТАБЛИЦА ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ

Наименование на единицатаTвърдост (mgeqv/l)Tвърдост (mmol/l)Tвърдост (немски градуса)Tвърдост (френски градуса)Tвърдост (американски градуса)Tвърдост (английски градуса)
1 mgegv/l 1 0,5 2,804 5,005 50,045 3,511
1 mmol/l 2 1 5,608 10,01 100,09 7,022
1 немски градус 0,3566 0,1783 1 1,785 17,847 1,252
1 френски градус 0,1998 0,1000 0,5602 1 10,000 0,702
1 американски градус 0,0200 0,0100 0,0560 0,1000 1 0,070
1 английски градус 0,2848 0,1424 0,7986 1,4255 14,253 1