ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077

Декларация за достъпност

С разпоредбата на чл. 39, ал. 2 от Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.) се регламентира, че съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения на административните органи, на доставчиците на обществени услуги и на лицата, осъществяващи публични функции, трябва да отговаря на хармонизирания стандарт EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) - Изисквания за достъпността на продукти и услуги в сферата на ИКТ, освен в случаите по чл. 58в, ал. 2 или 3 от ЗЕУ. Хармонизираният стандарт реферира към Указанията за достъпност на уеб съдържание 2.1 АА (Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1 AA).

 

С разпоредбата на чл. 58в, ал. 4 от ЗЕУ е регламентирано задължението на лицата по чл. 1, ал. 1 и 2 от ЗЕУ да изготвят и публикуват на видно място в официалните си интернет страници и мобилните си приложения декларация за достъпност съгласно Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1523, както и препратка към текста на декларацията на всяка друга интернет страница на съответния сайт на лицето.