ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077

Връзки

Водоснабдяване и канализация

• “Водоснабдяване и канализация” ООД - гр. Русе

http://www.vik-ruse.com

• “Водоснабдяване и канализация” - гр. Варна

www.vikvarna.com

• Софийска вода

 http://www.sofiyskavoda.bg

 

Правителствени организации

• Министерство на регионалното развитие и благоустройство

http://www.mrrb.government.bg

• Министерство на околната среда и водите

 http://www.moew.government.bg

• Държавна комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/

 http://www.dker.bg/

• Регистър на Обществените Поръчки

 www1.government.bg/rop

• Агенция по обществени поръчки

www.aop.bg

 

Сайтове за Велико Търново- организации

• Областен управител - Велико Търново

http://www.vt.government.bg

• Община Велико Търново

 http://www.veliko-turnovo.bg

• Общински съвет

 http://www.veliko-turnovo.com/obs

 

 Други организации

• Европейски Съюз

 www.europa.eu.int

• Делегация на Европейската Комисия в България

www.evropa.bg

• Дирекция Геодезия, Картография и Геоинформация

http://dgk.mrrb.government.bg

• Българска Строителна Камара

www.bbcc-bg.org

• Българска асоциация по водите

 http://www.bawk-bg.com/

• Български институт по стандартизация

 www.bds-bg.org

• Институт по водни проблеми към БАН

 www.iwp.bas.bg

• Национален институт по метеорология и хидрология към БАН

 www.meteo.bg

• Университет по архитектура, строителство и геодезия

 www.uacg.bg

• Международна водна асоциация ( IWA )

 www.iwahq.org.uk

• Европейски съюз на националните асоциации по ВиК (EUREAU)

 www.eureau.org

• Европейска водна асоциация (EWA)

 www.ewaonline.de

• Международна асоциация на ВиК компании от страните във водосборния басейн на р. Дунав ( IAWD )

  www.iawd.at

• Проект "Техническа помощ за подготовка на проекти във водния сектор" EA 120187/D/SV/BG

www.project-water-bulgaria.eu