ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077
Предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции по смисъла на Закона за кредитните институции на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново
28.11.2016

1.  Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет“Предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции по смисъла на Закона за кредитните институции на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново”.

Информацията за обявата е публикувана на Портала за обществени поръчки на АОП под уникален код  - 9059152

 

Срок за получаване на офертите - до 17:00 ч. на 08.12.2016 г.

Отваряне на офертите - 14:00 ч. на 09.12.2016 г.
Документи: