ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077
Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена електронна съобщителна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE за нуждите на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново
11.07.2018

2. Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена електронна съобщителна мрежа по стандарт GSM/UMTS/LTE за нуждите на Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново”.

Информацията за обявата е публикувана на Портала за обществени поръчки на АОП под уникален код - 9078339

Срок за получаване на офертите - до 17:00 ч. на 18.07.2018 г.

Отваряне на офертите - 10:00 ч. на 19.07.2018 г.

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - 9078652

Срок за получаване на офертите - до 17:00 ч. на 23.07.2018 г.

Отваряне на офертите - 10:00 ч. на 24.07.2018 г.
Документи: