ВиК Йовковци
Велико Търново
ПОДАЙ СИГНАЛ 24 часа в денонощието
0700 18126 / 062 618 126 / 062 620 077
Разработване, внедряване, обучение на потребителите за работа и гаранционна поддръжка на специализиран софтуер - Географска информационна система за нуждите на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново
19.11.2018

4. Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет: “Разработване, внедряване, обучение на потребителите за работа и гаранционна поддръжка на специализиран софтуер - Географска информационна система за нуждите на Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново”.

Информацията за обявата е публикувана на Портала за обществени поръчки на АОП под уникален код - 9083250

Срок за получаване на офертите - до 17:00 ч. на 26.11.2018 г.

Отваряне на офертите - 14:00 ч. на 27.11.2018 г.Документи: